Vermogens behoefte

Het is van groot belang een kachel te kiezen met het juiste vermogen. Elke kachel heeft een (nominaal) vermogen. Dit is het vermogen wat de kachel afgeeft. Als een te zware kachel wordt gekozen kan er niet lekker gestookt worden, omdat de kachel steeds geknepen moet worden. Hierdoor ontstaat een slechte verbranding.

U kunt op eenvoudige wijze de warmtebehoefte bepalen van de ruimte die u wenst te verwarmen. In de grafiek hierboven ziet u de warmtebehoefte uitgedrukt in kilowatt (kW). De te verwarmen ruimte wordt uitgedrukt in kubieke meters (m³). Het aantal kubieke meters bepaalt u gemakkelijk door de lengte, de breedte en de hoogte van de ruimte met elkaar te vermenigvuldigen. Als u het aantal te verwarmen kubieke meters (m³) heeft vastgesteld, kunt u in de onderstaande tabel het juiste vermogen opzoeken. Welke van de drie lijnen (A, B of C) u moet kiezen, hangt af van de wijze waarop uw woning is geïsoleerd.

Lijn A geldt voor een goed geïsoleerde woning.
De woning is voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie, vloerisolatie. (Woningen die gebouwd zijn na 2000).

Lijn B geldt voor een redelijk geïsoleerde woning.
De woning is minimaal voorzien van dubbele beglazing. (Woningen die gebouwd zijn tussen 1980 en 2000).

Lijn C geldt voor een slecht geïsoleerde woning.
De woning ontbeert bovenstaande vormen van isolatie.

Voor houtkachels geldt dat over het algemeen het beste een model kan worden gekozen, waarvan het (nominaal) vermogen iets lager ligt dan het gewenste vermogen. Voor gashaarden geldt dat het vermogen ook wel iets hoger mag liggen (overcapaciteit), omdat deze veel verdergaand te regelen zijn.

Er zijn bepaalde factoren in huis die de luchtcirculatie belemmeren. Denkt u maar eens aan een open keuken of een open trap naar boven. Hierdoor gaat er veel warmte verloren. Dit soort kan worden opgevangen door in dergelijke gevallen een verwarmingsapparaat met een grotere capaciteit te kiezen. Om deze reden bezoeken we u graag aan huis om tijdens het offertegesprek ook dit punt met u te bekijken.