Kwaliteit & keurmerken

Er bestaat bij velen onduidelijkheid over de voorschriften en keurmerken voor haarden en kachels. Onderstaand vind u de belangrijkste keurmerken en voorschriften.

CE-keur (verplicht)
CE is een Europees keurmerk dat garandeert dat het product voldoet aan minimale fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid voor de gebruiker. Deze garantie is gebaseerd op de voor het product geldende Europese richtlijn.

NEN-EN 13240 (binnenkort verplicht)
Dit is een overkoepelende Europese Norm. Eisen en beproevingsmethoden voor lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen. Deze wordt nu al gehanteerd in alle landen aangesloten bij de EU. In Nederland is de norm nog niet verplicht. De norm stelt eisen aan de veiligheid, aan het rendement en aan de emissie.

NIEUW: Rendementslabel (binnenkort ook in onze showroom.)
Een goede houtkachel is milieuvriendelijk. Maar wat is goed? Om dat duidelijk te maken introduceerde de haardenbranche zelf een speciaal label. Daarop is in één oogopslag te zien wat het rendement, het vermogen en de uitstoot van de kachel zijn.
De Stichting Rendementslabel Haarden en Kachels is opgericht om het rendementlabel te introduceren. Niet alleen de sfeer telt, maar ook de warmteopbrengst. Een houtkachel kan de energiekosten drukken. De overheid wil dat in 2010 negen procent van de gebruikte energie afkomstig is van duurzame (of groene) bronnen zoals biomassa (hout) wind, water en zon. Het gevolg hiervan is dat de uitstoot van CO2 beperkt wordt.

VHR-Houtkeur (kwaliteitslabel / niet verplicht)
Wanneer de fabrikant van de kachel lid is van de branchevereniging, de Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR) en de kachel aan alle eisen voldoet, krijgt deze het VHR-keur. De keuring van de houtkachels wordt uitgevoerd door TNO. Er worden milieueisen, veiligheidseisen en rendementseisen gesteld. Het rendement moet minimaal 60 % zijn. Bij het VHR-typekeurplaatje staat het vermogen van de kachel afgedrukt. Het VHR Houtkeur is niet verplicht maar geeft wel garanties over de kwaliteit en emissie.

Bovenstaande keuringen zijn Europese en Nationale keurmerken. Als een product niet aan het Europese CE keurmerk voldoet mag het niet verhandeld en geinstalleerd worden. Voor gastoestellen zijn naast CE nog aparte Nederlandse keurmerken verplicht.

Installatie en onderhoud
Voor de installatie en onderhoud zijn aparte voorschriften van toepassing. Allereerst dient de installatie en onderhoud te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Vervolgens moeten eventuele overige geldende (plaatselijke) voorschriften zoals het bouwbesluit in acht genomen worden.

Rookgaskanalen NEN-EN 1856-1 (verplicht)
Voor rookgaskanalen zijn het CE-keur, de europese norm NEN-EN 1856-1, het bouwbesluit en de installatievoorschriften van toepassing. De NEN norm gaat met name op de kwaliteit en veiligheid van het kanaal zelf in. In het bouwbesluit is de regelgeving rond de bouw in Nederland vastgelegd. Hierin staan bepalingen die van toepassing zijn op het kanaal zelf, maar vooral op de installatie daarvan.
Tenslotte zijn de installatievoorschriften van de fabrikant van toepassing. Hierin is op detail vastgelegd hoe het kanaal gemonteerd moet worden, dat het kanaal omkokerd dient te worden en met welke materialen. Ondeskundige installatie kan tot gevolg hebben dat niet wordt voldaan aan het bouwbesluit en daarmee aan eisen m.b.t. brandveiligheid.

Daarnaast kunnen er voor rookgaskanalen nog regionale bouwvoorschriften (gemeentelijk) van toepassing zijn. Dit zijn met name bouwvergunningseisen.